Email Pro

Address Importer – tạo nhiều tài khoản email trên gói Email Pro

Tính năng Address Importer hỗ trợ tạo nhiều tài khoản trong cùng một thời điểm đã được cài đặt trên dịch vụ Email Pro của Tenten.vn

Đặc biệt hữu dụng khi mới tạo dịch vụ email.

Chúng ta vào Cpanel > Address Importer để sử dụng tính năng.

chức năng address importer
chức năng address importer

Sau khi truy cập, chúng ta tải file example page để lấy file mẫu.

address importer
address importer

Tại đây, chúng ta tải file CSV về và điền thông tin các tài khoản email trong address importer.

example page address importer
example page address importer

Ba thông tin cần điền bao gồm :

  1. Tên email.
  2. Mật khẩu / Password.
  3. Dung lượng / Quota : tính theo MB .

Ví dụ :

Email Password Quota
tenten1@cybermail.tk Tenten@963 500
tenten2@cybermail.tk Tenten@963 500
tenten3@cybermail.tk Tenten@963 500
tenten4@cybermail.tk Tenten@963 500
tenten5@cybermail.tk Tenten@963 500

Sau khi điền xong, chúng ta lưu lại và thực hiện import file đã lưu tại address importer

Trong bài này, ta sẽ tạo thêm tài khoản email nên chọn Email Account, sau đó chọn tệp là file vừa lưu để import.

chọn email account và file thông tin
chọn email account và file thông tin

Bấm Next để hệ thống tiến hành xử lý và tạo email.

Chúng ta lưu ý kiểm tra lại thông tin.

xác thực lại thông tin email
xác thực lại thông tin email

 

Bấm Next để hệ thống xác thực thông tin tài khoản email lần cuối.

thông tin email
thông tin email

Cuối cùng ,bấm Finish để hoàn thành việc Import mail.

hệ thống import mail thành công
hệ thống import mail thành công

Tiến trình import mail qua address importer đã kết thúc, chúng ta truy cập Email Account để kiểm tra thông tin mail.

email account
email account

Như đã thao tác ở trên, các email đã được khởi tạo thành công qua address impoter với đúng thông tin đã chọn.

Chúng ta có thể tham khảo thêm hướng dẫn của chính Cpanel tại đây.

Email Marketing chỉ 19đ, hiệu quả vào inbox đến 90%

Công cụ gửi email marketing hàng loạt của TENTEN sử dụng dễ dàng, không cần cài đặt, hỗ trợ lọc email sống – chết & có sẵn 200 mẫu email đủ mọi lĩnh vực kinh doanh.
95% khách hàng hài lòng và nhận thấy hiệu quả kinh doanh tăng lên rõ rệt khi sử dụng email marketing.

GỬI MIỄN PHÍ 100 EMAIL MARKETING TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan

Back to top button