WordPress

Cách đổi định dạng mặc định từ http sang https của website.

HTTP viết tắt của HyperText Transfer Protocol, một giao thức lớp ứng dụng cho các hệ thống thông tin siêu phương tiện phân tán. HTTP là nền tảng của truyền thông dữ liệu cho World Wide Web, nơi các tài liệu, siêu văn bản, bao gồm cả các siêu liên kết truyền đến các tài nguyên khác để người dùng có thể truy cập dễ dàng. Còn HTTPS là giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật, là một phần mở rộng của HTTP. Giao thức HTTPS được sử dụng để giao tiếp an toàn qua mạng máy tính và được sử dụng rộng rãi trên Internet.

HTTP và HTTPS khác nhau ở điểm nào?

Về mặt kỹ thuật, HTTPS không có sự tách biệt với HTTP. Nó đơn giản là chỉ sử dụng mã hoá của giao thức HTTP thông qua mã hoá TLS/SSL.

Để thực hiện làm theo các bước sau:

Cài đặt

  • Truy cập hosting dịch vụ của tenten –> Chọn mục phpMyAdmin

  • Sau khi ra giao diện của phpMyAdmin tìm mục wp_options 

  • Ta sẽ để ý tại trường option_name để chỉnh sửa 2 mục

  • Click vào Edit ở bên trái mục cần sửa lỗi 2 trường siteurl, home

Để thay đổi sang trường https thêm trường “s” sau http –> ấn Go

 

Kết quả

Cuối cùng mình đã thực hiện đổi website khi thực hiện cài SSL cho hosting nhưng chưa tự động chuyển hướng sang HTTPS. Hi vọng hướng dẫn trên có thể giúp các bạn sửa lại lỗi!

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Back to top button