Email PremiumEmail ProEmail ServerEmail ZShield

Cách xử lý lỗi “Too many syntax or protocol errors” khi gửi mail

1. Dấu hiệu nhận biết

Một số trường hợp quý khách khi gửi mail và ngay sau đó nhận được email báo lỗi trả về có nội dung “too many syntax or protocol errors” hoặc đối với log mail trên server thường gặp dạng như sau:

xxx : too many syntax or protocol errors (last command was “RCPT TO: <‘kythuat@tenten.vn‘>”)

2. Cách xử lý

Nguyên nhân của lỗi này là do trong quá trình copy hay gõ tên tài khoản email người nhận có chứa các ký tự đặc biệt (thường là cặp dấu ” “hoặc dư khoảng trắng).

Ví dụ:

Đúng: kythuat@tenten.vn

Sai: ‘kythuat@tenten.vn’

Khi tên tài khoản email có chứa các ký tự đặc biệt thì server sẽ không thể xử lý được lệnh gửi mail và ngay lập tức trả về lỗi.

Để giải quyết tình huống này, rất đơn giản, quý khách hãy kiểm tra lại mình có copy dư ký tự hay khoảng trắng nào không. Hãy đảm bảo chính xác tên email người nhận và thử lại. Trường hợp có lưu địa chỉ email trong Contacts của Outlook, bạn cần kiểm tra lại mục Contacts xem email đã được lưu chính xác hay chưa.

Chúc quý khách thành công.

Bài viết liên quan

Back to top button