DomainEmail PremiumEmail ProEmail ServerEmail ZShieldKiến thức chung

DNS MX Record là gì? Quá trình truy vấn MX Record

Với sự lên phát triển của môi trường Internet với hàng triệu máy tính hoạt động trong đó.

Để quản lý và ghi nhớ địa chỉ của số máy tính khủng này không phải là điều dễ dàng, vì thế chúng ta cần sự hỗ trợ của MX Record.

Trong bài viết dưới đây, Tenten sẽ thông tin chi tiết về MX record.

DNS MX record là gì?

MX record được biết đến là một bản ghi trong DNS zone. Nó chuyển hướng mail từ Client đến Mail Server và cho biết cách gửi email theo giao thức SMTP. Cũng tương tự như CNAME record, MX record phải luôn trỏ đến một domain khác. Dưới đây là ví dụ về MX record:

example.com Record type: Priority: Value: TTL
@ MX 0 mailhost1.domain 3600
@ MX 10 mailhost2.domain 3600

Priority” biểu thị quyền được ưu tiên, mức ưu tiên nào thấp hơn thì sẽ được ưu tiên. Quan sát ví dụ trên thì mailhost1 luôn được Server thử trước mailhost 2 vì giá trị 0 thấp hơn 10. Tuy nhiên có nhiều trường hợp dịch vụ email sẽ cấu hình MX record với mức ưu tiên ở “priority” giống nhau. Điều này sẽ giúp cả hai Server có mức độ ưu tiên ngang bằng từ đó đều nhận được lượng thư như nhau, ví dụ:

example.com Record type: Priority: Value: TTL
@ MX 0 mailhost1.domain 3600
@ MX 0 mailhost2.domain 3600

Quá trình truy vấn MX record

Message transfer agent viết tắt là MTA (tác nhân chuyển thư) đảm nhận vai trò truy vấn MX record. Khi một email được gửi đi, để giúp người nhận xác định được Mail Server thì MTA sẽ gửi đi một truy vấn DNS. Các Mail Server sẽ được thiết lập kết nối bằng giao thức SMTP với MTA, bắt đầu với các domain ưu tiên (ở ví dụ 1 thì đó là mailhost1).

MX record dự phòng là gì?

MX record dự phòng được thiết lập cho MX record có giá trị “priority” cao hơn (tức là mức ưu tiên thấp hơn). Khi Server MX record chính gặp sự cố thì các email sẽ được gửi tới MX record dự phòng. Với ví dụ 1 MX record dự phòng chính là mailhost2 và nó chỉ nhận thư khi mailhost1 có vấn đề phát sinh.

MX record có thể trỏ đến CNAME không?

Bí danh của domain sẽ được CNAME record tham chiếu thay vì tên domain chuẩn. Trong IPv4 và IPv6 CNAME record thường trỏ đến A record và AAAA record cho domain đó. Trong khi đó MX record lại bắt buộc phải trỏ trực tiếp đến A record hoặc AAAA record của Server và không được phép trỏ đến CNAME.

Tổng kết về MX record

Trên đây chúng tôi đã tổng quan một vài nét liên quan tới MX Record. Còn rất nhiều những thông tin thú vị về loại bản ghi này.

Bài viết liên quan

Back to top button