Email Pro

Hướng dẫn Restore dịch vụ Email Pro với JetBackup 5

Hệ thống Email Pro được trang bị Jetbackup 5 để hỗ trợ người dùng khôi phục lại dữ liệu email.

Để sử dụng, trong Cpanel chọn Email Backup thuộc JetBackup 5.

Tiếp theo, quý khách vui lòng chọn mục Email Accounts.

Chọn Choose Other Backup để hiện thêm thông tin của email cần restore.

Tại đây, hệ thống thể hiện các ngày gần nhất mail có thể restore được –> Chọn ngày khôi phục –> Restore.

Chúc quý khách thao tác thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button