WordPress

Hướng dẫn restore plugins All-in-One WP Migration

Quý khách có thể chủ động restore dữ liệu website bằng 1 số plugins. Tuy nhiên, ở bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách restore plugins All-in-One WP Migration.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo plugins Duplicator Pro. Đây cũng là plugins hỗ trợ tốt.

Tìm kiếm trên giao diện.

Từ khoá tìm kiếm sẽ là ” All in one “.

Với 3 triệu lượt kích hoạt, đây sẽ là tools uy tín nhất cho việc backup dữ liệu website của quý khách.

backup dữ liệu All-in-One WP Migration
Chọn plugins để tiến hành backup.

Cài đặt plugins ở thanh công cụ

Quý khách vui lòng chọn “ All-in-One WP Migration ” –> Chọn ” Xuất file “.

backup dữ liệu All-in-One WP Migration
Tiến hành dùng plugins ở thanh công cụ

Tiến hành restore plugins All-in-One WP Migration

Tại thao tác này quý khách cần có file backup đuôi .wpress để thực hiện import file.

Sau khi chọn quý khách cần chờ để plugin tự động hỗ trợ import dữ liệu.

 

Chọn finish để kết thúc quá trình import và truy cập website để kiểm tra giao diện.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo dịch vụ hosting uy tín tại TenTen.

Chúc quý khách thao tác thành công !!

Bài viết liên quan

Back to top button