SSD Linux

Hướng dẫn bật file ERROR LOG trên Cpanel

Error log là là một bảng có ghi nhận lại mọi hoạt động lỗi phát sinh trên website kèm theo địa điểm và thời gian rất cụ thể. Đây là công cụ hữu ích giúp bạn sử dụng và quản lý website một cách linh hoạt với hiệu suất tối ưu hơn. Như vậy, khi website phát sinh lỗi, đây cũng là nơi đầu tiên bạn phải tìm đến để có cách xử lý phù hợp, khắc phục lỗi trên website của mình.

Bước 1: Truy cập vào hosting cPanel.

Đăng nhập tài khoản hosting

Bước 2: Chọn Select PHP Version

Ở mục “Software“, chọn “Select PHP Version

Bước 3: Chọn “Options”

Chọn tab “Option” để chỉnh hiện “error log

Bước 4: Tích chọn log_errors

Bước 5: Kiểm tra file error_log.

Để kiểm tra file error_log các bạn truy cập vào File Manager để kiểm tra

Bài viết liên quan

Back to top button