FastPanel

Hướng dẫn cài đặt FastPanel

Fastpanel là gì?

FastPanel hiện là một trong những phần mềm quản lý máy chủ phổ biến nhất hiện nay. Nó tương tự như cPanel hoặc DirectAdmin. Tuy nhiên, nó rất đơn giản nên chạy nhanh hơn nhiều so với các phần mềm quản lý máy chủ khác và đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí.

Fastpanel có những tính năng gì?

Fastpanel có đầy đủ tính năng của hosting quản lý phần mềm. Bao gồm:

 • Domain management
 • Filemanager
 • Database management
 • Backup
 • Free Let’s Encrypt SSL certificate
 • VPS tracking statistics,
 • Emails
 • FTP and SFTP
 • Apache & NginX
 • Multi PHP
 • Virus Scanner AI-BOLIT

FastPanel

Chuẩn bị cài đặt Fastpanel

Các bước chuẩn bị. Trước khi cài đặt, bạn cần chuẩn bị những điều sau:

 • 1 VPS mới hoàn toàn với một trong những hệ điều hành sau: Centos 7, Debian 8 9 10, Ubuntu 18.04 20.04, AlmaLinux 8 và Rocky 8. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn trên Centos 7 x64
 • Phần mềm để login vào SSH như Putty, MobaXterm,…

Trước tiên, bạn cần truy cập trang chủ của FastPanel tại: https://fastpanel.direct/ để tạo tài khoản và đăng ký giấy phép. Hiện tại, FastPanel cho phép mọi người đăng ký giấy phép miễn phí lên đến 2038. Thật tuyệt phải không?

Sau khi đăng ký giấy phép qua email, bạn cần nhập email để kích hoạt giấy phép miễn phí ở bước cuối cùng.

FastPanel

Cài đặt Faspanel

Bước 1: Đăng nhập vào SSH

Bước 2: Cập nhập hệ điều hành

Đối với Centos, AlmaLinux và Rocky:

yum update -y

Đối với Debian và Ubuntu:

apt update 
apt upgrade -y

Bước 3: Chạy lệnh sau để bắt đầu cài đặt

wget http://repo.fastpanel.direct/install_fastpanel.sh -O - | bash -

Mặc định FastPanel sẽ sử dụng Mariadb 10.3 là dịch vụ lưu database, để sử dụng Mariadb mới hơn có thể sử dụng câu lệnh bên dưới:

wget http://repo.fastpanel.direct/install_fastpanel.sh

Kiểm tra các phiên bản Mariadb hiện có:

bash install_fastpanel.sh -h
Usage: /tmp/22985_install_fastpanel.sh [-h|--help]
    /tmp/22985_install_fastpanel.sh [-f|--force] [-m|--mysql <mysql_version>]

Options:
  -h, --help       Print this help
  -f, --force      Skip check installed software (nginx, MySQL, apache2)
  -m, --mysql      Set MySQL version on fork for installation
      Available versions: default|mariadb10.3|mariadb10.4|mariadb10.5|mariadb10.6|mysql8.0|percona8.0

Cài đặt FastPanel với Mariadb 10.5:

bash install_fastpanel.sh -m mariadb10.5

Bước 4: Chờ đợi khoảng 10 phút. Sau đó thấy kết quả hiện ra như bên dưới có nghĩa là cài đặt thành công

Congratulations! FASTPANEL® successfully installed and available now for you at https://ip:8888

Login: fastuser

Password: password

FastPanel

Sau khi có thông tin bạn đăng nhập và tạo trang web theo từng bước rất dễ dàng.

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button