Email Pro

Hướng dẫn cài đặt hiển thị email mới nhất trên webmail Horde

Webmail Horde là một trong hai webmail được cài đặt trong dịch vụ email Pro.

Horde hiển thị email từ cũ đến mới nên người dùng gặp khó khăn trong việc kiểm tra email mới.

Đặc biệt với tài khoản gửi nhận nhiều email, liên tục thì sẽ rất rắc rối.

Để xử lý, chúng ta sẽ cần cài đặt lại phần hiển thị của webmail.

Bước 1 : Truy cập Setting > preferences for email > Mailbox display.

cài đặt mailbox display horde
cài đặt mailbox display horde

Bước 2 : Cài đặt hiển thị email từ oldest thành newest.

cài đặt hiển thị horde
cài đặt hiển thị horde

Cài đặt thành công, hiện tại webmail horde đã hiển thị email từ mới đến cũ trong phần inbox.

Các bài viết hỗ trợ dịch vụ email Pro tại đây !

Hướng dẫn sử dụng webmail horde tại Cpanel tại đây !

Bài viết liên quan

Back to top button