Email PremiumEmail Pro

Hướng dẫn cài đặt hiển thị khi trả lời trên webmail Round Cube

Webmail Round Cube là một trong hai webmail trên gói Email Premium.

Trong cài đặt mặc định “khi trả lời” của Round Cube, phần trả lời ở dưới nội dung mail cũ.

Điều này đôi khi dẫn tới bất tiện khi sử dụng.

Để chỉnh lại cài đặt của webmail, chúng ta thao tác như ảnh dưới đây.

Thực hiện chọn “viết nội dung thư mới bên trên nội dung thư cũ” hay các tuỳ chọn khác nếu muốn.

cài đặt trả lời trên round cube
cài đặt trả lời trên round cube

 

Các bài viết hướng dẫn khác của gói Email Premium tại đây !

Bài viết liên quan

Back to top button