Email Server

Hướng Dẫn Cấu Hình Việc Lưu Giữ Các Thư Mục E-Mail Trong Zimbra

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu các thư mục email trên web mail zimbra.

Đánh dấu khoảng thời gian và tránh xóa email hoặc đánh dấu khoảng thời gian để chúng tự động bị xóa.

Bước 1: Truy cập webmail

Bạn chuyển đến thư mục mà bạn muốn giữ lại bằng cách nhấp chuột phải và nhấn Chỉnh sửa Thuộc tính:

Bước 2: Thiết lập email

Tại đây, bạn sẽ nhấn tab Giữ lại, nơi menu cấu hình cho việc này sẽ xuất hiện.

Hoặc bạn có thể bật cả tính năng lưu giữ thư và hủy thư:

  • Bật Lưu giữ Thư, sẽ cho phép các thư từ thư mục này được lưu giữ trong thời gian mà chúng ta thiết lập, gửi cho chúng ta ủy quyền mỗi khi chúng ta xóa một trong những thư mục này. Tương tự như vậy, tin nhắn sẽ được chuyển vào thùng rác, vì vậy chúng ta có thể khôi phục chúng nếu cần
  • Bật Hủy bỏ Thư, sẽ cho phép chúng ta lập trình tạm thời các thư có trong thư mục để được xóa tự động theo thời gian được chỉ định. Chúng cũng sẽ được gửi vào thùng tái chế.
Email Marketing chỉ từ 19 đồng/email cho tỷ lệ mail vào inbox lên tới 90%
Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Back to top button