SSD Linux

Hướng dẫn thay đổi và nâng thông số PHP trên SSD Hosting Linux

Trong quá trình sử dụng sẽ có những lúc bạn cần điều chỉnh phiên bản PHP và nâng thông số PHP trên Hosting để phù hợp với phiên bản hay phần mềm được dùng trên website

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các bước thực hiện

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị Hosting

Trên Cpanel, bạn tìm đến mục Software => Select PHP Version như hình ảnh sau

Hướng dẫn thay đổi và nâng thông số PHP trên SSD Hosting Linux

Bước 2 : Điều chỉnh phiên bản PHP

Tại đây bạn lựa chọn phiên bản PHP phù hợp rồi nhấn “Set as current”

Hiện Hosting tại TenTen đang có các bản PHP từ 5.3 đến 8.0

Hướng dẫn thay đổi và nâng thông số PHP trên SSD Hosting Linux

Như vậy là bạn đã điều chỉnh thành công phiên bản PHP trên Hosting

Bước 3: Nâng thông số PHP

Để nâng một số thông số như upload_max_filesize, post_max_size… trên Hosting

Bạn tìm đến mục “Option” như hình ảnh sau

Hướng dẫn thay đổi và nâng thông số PHP trên SSD Hosting Linux

Tại đây bạn có thể dễ dàng điều chỉnh thông số như sau

Như vậy là bạn đã hoàn thành các bước để điều chỉnh phiên bản PHP và nâng thông số PHP trên Hosting

Chúc bạn thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button