Chữ ký số

Hướng Dẫn Fix Lỗi OCSP Với chữ ký số I-CA

Trong quá trình sử dụng chữ ký số I-CA, bạn có thể gặp phải một số vấn đề kỹ thuật, trong đó lỗi OCSP (Online Certificate Status Protocol) là một trong những vấn đề phổ biến. Lỗi này có thể gây ra sự gián đoạn trong quá trình xác thực chữ ký số và đôi khi dẫn đến việc không thể xác minh tính toàn vẹn của tài liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sửa lỗi OCSP khi sử dụng chữ ký số I-CA.

Vào  https://rootca.gov.vn/

Chọn chứng thư số ICA tải về mở ra chọn

Hướng Dẫn Fix Lỗi OCSP Với chữ ký số I-CA

Hướng Dẫn Fix Lỗi OCSP Với chữ ký số I-CA

Hướng Dẫn Fix Lỗi OCSP Với chữ ký số I-CA

Hướng Dẫn Fix Lỗi OCSP Với chữ ký số I-CA

Chọn xong tiếp tục tương tự chọn phần còn lại nếu cài tự động không được thì cài thủ công và thử lại

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button