SSD Linux

Hướng dẫn giới hạn số lượng kết nối đối với phần mềm FileZilla

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ hosting đều có giới hạn số lượng kết nối nhất định vào hosting thông qua FTP để đảm bảo về mặt hệ thống và sẽ thường chặn các IP có quá nhiều kết nối vào hosting.

Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn các giới hạn lại số lượng kết nối của FileZilla khi upload dữ liệu lên hosting để không bị chặn kết nối FTP vào hosting tại TenTen.

Bước 1: Mở FileZilla trên máy tính cá nhân

Bước 2: Vào file, Site manager

Bước 3: Chọn new site và điền tên cho kết nối mới

Bước 4: Điền các thông tin cần thiết để kết nối FTP ở tab general

Bước 5: Sang tab transfer setting check vào active và limit number … Lưu ý ở ô nhập bên dưới nên để là 1

Sau cùng chọn connect và điền mật khẩu để kết nối FTP!

Bài viết liên quan

Back to top button