Email PremiumEmail Pro

Hướng dẫn gửi mail trong cùng một thư mục trên Webmail Roundcube

Thông thường, khi thao tác gửi nhận trên Webmail Roundcube thì email sẽ được nằm ở hộp thư gửi. Việc này gây khó khăn trong việc kiểm tra hội thoại trao đổi của mail.

Trong bài viết này, TENTEN.VN sẽ hướng dẫn dẫn gửi mail trong cùng một luồng trên Webmail Roundcube.

Quý khách có thể tham khảo bài viết trực tiếp từ đơn vị Webmail tại đây.

Bước 1. Thiết lập cấu hình đang viết thư.

Sau khi đăng nhập Webmail Roundcube. Quý khách chọn mục Thiết lập cấu hình -> Đang viết thư.

Bước 2: Thiết lập mail gửi trong cùng một thư mục.

Trong mục Đang viết thư, Quý khách bật tính năng Đưa các thư phản hồi vào cùng thư mục của thư đang trả lời và Lưu lại.

 

Như vậy, TENTEN.VN đã hoàn thành hướng dẫn thiết lập gửi mail trong cùng một thư mục trên Webmail Roundcube.

Chúc Quý khách thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button