Email Pro

Hướng dẫn gửi nhận email từ tài khoản khác tên miền tới mailling list

Malling list mặc định chỉ hỗ trợ thành viên, do đó cần cấu hình thêm để có thể gửi nhận.

Đầu tiên, Thêm email vào danh sách thành viên của Mailling list.

Email được thêm trong Membership Management > Mass Subsciption :

 

thêm email vào malinglist
thêm email vào malinglist

 

Thành viên đã được thêm thành công.

thêm thành viên thành công
thêm thành viên thành công

Tiếp theo, trong cấu hình Sender Filter thực hiện cài đặt cho phép email ngoài có thể gửi.

cấu hình sender filter
cấu hình sender filter
sender filter
sender filter

Thành công! Hiện tại user tech@tentenshop.vn có thể thực hiện gửi nhận cùng với mailling list của mailinglist@cybermail.tk

kiểm tra gửi nhận
kiểm tra gửi nhận

Các bài hướng dẫn khác của dịch vụ Email Pro tại đây !

Bài viết liên quan

Back to top button