Email Premium

Hướng dẫn kết nối email premium vào gmail mới nhất 2023

Kết nối email premium vào gmail sẽ giúp người dùng có thể gửi nhận email từ trong giao diện gmail.

Đầu tiên, Gửi email premium từ gmail.

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản Gmail
Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn Cài đặt > xem tất cả cài đặt -> Tài khoản và nhập -> Gửi thử bằng địa chỉ -> Thêm địa chỉ email khác.

cài đặt gmail
cài đặt gmail
tài khoản và nhập
tài khoản và nhập

Bước 2 : điền thông tin email.

thêm thông tin email
thêm thông tin email

Bước 3 : điền email, mật khẩu, chọn cổng SMTP 465, tùy chọn bảo mật SSL/TLS và thêm tài khoản.

Phần máy chủ SMTP : hệ thống Tenten có nhiều máy chủ khác nhau như mx-01.tentenpost.vn , mx-02.tentenpost.vn nên chúng ta cần kiểm tra trước khi điền thông tin kết nối.

cài đặt thông số email
cài đặt thông số email

Bước 4 : Hệ thống sẽ gửi về webmail một mail kích hoạt, chúng ta cần click vào link xác thực.

email xác thực
email xác thực

Truy cập webmail, chúng ta thấy email như sau :

email xác minh
email xác minh

Click vào link để xác thực và xác nhận cài đặt.

xác nhận kết nối gmail
xác nhận kết nối gmail
Xác nhận thành công
Xác nhận thành công

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc kết nối email premium để gửi email trên gmai.

Lúc này, trong phần gửi chúng ta chọn icon hình mũi tên trỏ xuống để đổi email gửi.

kết nối thành công
kết nối thành công

Tiếp theo, chúng ta kết nối nhận email từ gmail.

Bước 1 : chọn thêm tài khoản thư từ mục kiểm tra thư từ tài khoản khác.

kiểm tra email từ gmail
kiểm tra email từ gmail

Bước 2 : điền địa chỉ email , nhận nhập email từ tài khoản khác của tôi > tiếp theo

điền thông tin email
điền thông tin email

Bước 3 : điền các thông tin kết nối email, chọn cổng, lưu thư mục và hoàn thành kết nối > Thêm tài khoản.

Phần máy chủ POP: hệ thống Tenten có nhiều máy chủ khác nhau như mx-01.tentenpost.vn , mx-02.tentenpost.vn nên chúng ta cần kiểm tra trước khi điền thông tin kết nối.

điền thông tin kết nối email
điền thông tin kết nối email

 

 

Hoàn thành, như vậy chúng ta đã có thể gửi nhận email premium từ giao diện gmail.

kết nối nhận email từ gmail thành công
kết nối nhận email từ gmail thành công

Các bài viết hướng dẫn khác của dịch vụ email premium tại đây !

Bài viết liên quan

Back to top button