WordPress

Hướng dẫn khắc phục wordpress bị kẹt trong chế độ bảo trì

Khi bạn cập nhật WordPress hoặc plugin hay themes thì WordPress có một tính năng khá hay, là trong khi cập nhật sẽ chuyển sang trạng thái bảo trì để tránh ảnh hưởng tới dữ liệu. Để khắc phục vấn đề bị kẹt tại trang bảo trì các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kiểm tra trạng thái đang bảo trì.

Bước 2: Truy cập vào hosting

Chọn File Manager để tìm tới file bảo trì

Bước 3: Xóa file bảo trì

Các bạn truy cập tới thư mục Root của website tìm và xóa file .maintenance

Như vậy Tenten đã hướng dẫn các bạn khắc phục WordPress bị kẹt trong chế độ bảo trì.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button