Kiến thức chung

Hướng dẫn khôi phục dữ liệu bằng Jetbackup trong DirectAdmin

Trong bài viết này Tenten sẽ hướng dẫn quý khách khôi phục dữ liệu website WordPress bằng JetBackup trong DirectAdmin.

Sử dụng JetBackup để restore dữ liệu website

Đầu tiên, các bạn cần phải đăng nhập vào DirectAdmin, tìm mục Extra Features  và click Jetbackup .

Chọn tiếp vào mục Restore và download

Để khôi phục toàn bộ tài khoản, hãy chọn bản sao lưu trong Full Account > Chọn ngày mà bạn mong muốn được khôi phục > chọn restore

 

Sau đó chọn Restore selected Items để khôi phục toàn bộ dữ liệu website/email/ database 

Để khôi phục một website, bạn chỉ cần khôi phục tệp chứa dữ liệu và database của website. > Bạn vui lòng chọn Home Directony > chọn ngày cần khôi phục > Change files selection > Chọn thư mục chứa dữ liệu cần khôi phục > chọn phân Restore .

Để khôi phục database, bạn vui lòng chọn database > chọn ngày quý khách cần khôi phục > chọn restore

Trong bài viết này, tenten đã hướng dẫn bạn restore file dữ liệu quý khách muốn restore.

Bài viết liên quan

Back to top button