Email Pro

Hướng dẫn lưu danh bạ tự động trên webmail horde

Webmail Horde có hỗ trợ tự động lưu danh bạ sau khi gửi email tới các địa chỉ mới.

Người dùng sẽ không phải nhập địa chỉ email với mỗi lần gửi nhận.

Để cài đặt, chúng ta thao tác theo các bước :

Bước 1 : Truy cập Setting > preferences for email > Address book

cài đặt tự động lưu danh bạ horde
cài đặt tự động lưu danh bạ horde

Bước 2 : Chọn Save recipients automatically to the default address book.

tự động lưu danh bạ horde
tự động lưu danh bạ horde

Cài đặt thành công. Từ nay sau khi gửi email tới một địa chỉ mới thì webmail horde sẽ tự động lưu thông tin địa chỉ đó vào danh bạ.

Các bài viết hỗ trợ dịch vụ email Pro tại đây !

Hướng dẫn sử dụng webmail horde tại Cpanel tại đây !

Bài viết liên quan

Back to top button