APP

Hướng dẫn màn hình giao diện chính app TENTEN

Giao diện màn hình chính của app TENTEN sau khi đăng nhập

1. Tên tài khoản đang đăng nhập

2. Số điểm thưởng hiện có của tài khoản

3. Số tiền hiện có trong tài khoản

4. Số dịch vụ đang sử dụng của tài khoản

5. Số bản khai cần bổ sung của tài khoản

6. Số dịch vụ chưa được thanh toán

7. Số dịch vụ sắp hết hạn

8. Trang chủ – màn hình hiện tại

9. Tổng hợp các chương trình khuyến mãi ở đây

10. Trung tâm thông báo

11. Truy cập vào thông tin và cài đặt tài khoản.

Back to top button