Failover

Hướng dẫn nâng dung lượng User Email Failover hosting

Trong bài viết này, Tenten sẽ hướng dẫn Quý khách nâng dung lượng User email dịch vụ Failover Hosting.

Quý khách lưu ý, dịch vụ Failover Hosting sẽ được cung cấp 1GB dung lượng cho dịch vụ mail và tối đa tạo được 5 user mail ạ.

Bước 1: Truy cập mục Email Server

Để thay đổi dung lượng cho user mail, Quý khách cần truy nhập vào mục Email Server trên hosting.

Bước 2: Thay đổi dung lượng

Quý khách lựa chọn user cần thay đổi dung lượng trên hosting -> bấn vào Change Quotas để hiển thị mục cài đặt dung lượng.

Bước 3: Nhập dung lượng mới

Sau khi Quý khách chọn Change Quotas, một cửa sổ mới hiện lên.

Quý khách nhập dung lượng mới ở mục

Quý khách chọn Change để hoàn tất.

Như vậy Tenten đã hoàn thành hướng dẫn thay đổi dung lượng. Quý khách vui lòng tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn tại đây.

Chúc Quý khách thành công!!!

Bài viết liên quan

Back to top button