Email Pro

Hướng dẫn sử dụng tính năng Email Deliverability

Giới thiệu

Email Deliveryability là một bộ công cụ chống giả mạo và chống spam hiệu quả có sẵn trong cPanel.

Giúp bạn giải quyết vấn đề với các bản ghi DNS (SPF và DKIM).

1.Cơ chế xác thực của 2 máy chủ mail khi gửi và nhận mail

Nếu dịch vụ Mail không được xác thực, bạn có thể phải đối mặt với các vấn đề sau:
– Email bạn gửi được gửi đến thư mục Junk/Spam
– Email bạn gửi bị trả lại với lỗi “thất bại bản ghi SPF”
– Hộp thư đến nhận được rất nhiều thư ” Failed delivery ” bị trả lại các email bạn chưa từng gửi.

2.Bản ghi SPF và DKIM là gì?

Bản ghi SPF (viết tắt của Sender Policy Framework) là một bản ghi dạng TXT khai báo trên DNS, mục đích chính là để bên nhận mail có thế kiểm tra tính xác thực của nguồn gửi (theo IP).

Cấu hình SPF mang đến lợi ích gì?

Tăng độ tin tưởng với hệ thống bên nhận hơn khi nhận mail đến từ domain có khai báo SPF.
Nhận được sự ưu tiên của Gmail, Yahoo khi kiểm tra nhờ vào các email gửi từ domain có khai báo SPF.

Bản ghi DKIM (DomainKeys Identified Mail) là một phương pháp xác thực e-mail bằng chữ ký số của miền gửi thư, trong đó khóa công khai thường được công bố trên DNS dưới dạng một TXT record.
Khi gửi thư, bộ ký thư sẽ chèn lên đầu thư một trường DKIM-Signature có nội dung đặc biệt.

3.Cấu hình bản ghi SPF và DKIM trên cPanel

Để kiểm tra cấu hình các bản ghi SPF và DKIM của domain:

Đăng nhập vào giao diện quản trị cPanel > Email > Email Deliverability.

Phần này cho phép bạn thực hiện các hành động sau:

REPAIR – Chỉnh sửa các bản ghi không hợp lệ của tên miền:

Lưu ý:
– Tùy chọn này không khả dụng nếu hệ thống không kiểm soát các bản ghi DNS của tên miền. Do đó, bạn sẽ chỉ có thể sử dụng tùy chọn REPAIR trong trường hợp tên miền của bạn được trỏ đến “Shared hosting nameservers”
– Bạn không thể cập nhật đồng thời hai hoặc nhiều tên miền có hồ sơ tồn tại trên cùng một khu vực. Chỉ có thể cập nhật bản ghi hàng loạt trong trường hợp bản ghi của tên miền tồn tại trên các vùng riêng biệt.
– Tải lại giao diện không làm gián đoạn quá trình REPAIR.

Trong cửa sổ xuất hiện khi nhấp vào REPAIR , bạn có thể xem xét và xác nhận các đề xuất của hệ thống đối với mọi bản ghi không hợp lệ. Bạn cũng có thể Sao chép hoặc Tùy chỉnh bản ghi được đề xuất trước khi bạn phê duyệt REPAIR của hệ thống. Nhấp vào REPAIR và các bản ghi sẽ được tự động thêm vào vùng DNS của tên miền / tên miền phụ.

Quá trình này có thể mất tới năm phút , tùy thuộc vào máy chủ. Khi hồ sơ được thiết lập, bạn sẽ nhận được một thông báo thành công tương ứng.

Chờ thêm thời gian để hệ thống cấu hình và làm mới trang sau đó cột Status Email Deliverability sẽ được sau đó thay đổi để VAILD (hợp lệ):

MANAGE – Cấu hình thủ công các bản ghi DNS liên quan đến thư của tên miền.

Phần Manage the Domain đã hiển thị các giá trị bản ghi DKIM và SPF được cấu hình đúng. Bạn chỉ cần sao chép chúng và dán thủ công vào phần quản lý DNS của tên miền.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Cài đặt bản ghi được đề xuất để tự động thêm các bản ghi SPF và DKIM vào vùng DNS:

Chúc các bạn thành công !!!

Email Marketing chỉ từ 19 đồng/email cho tỷ lệ mail vào inbox lên tới 90%
Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Back to top button