Email Premium

Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Forwarders Trên Email Premium

Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Email Forwarders

1. Email Forwarders là gì ?

Email Forwarders Là một tính năng dùng để Forwarders Email sang một email khác ( dễ hiểu là chuyển hướng mail ) . Với chức năng Forwarders Quý khách chỉ cần đăng nhập vào 1 tài khoản email chính và nếu có email gửi đến email phụ , toàn bộ nội dung gửi đến email phụ sẽ được gửi đến email chính.

2. Cấu hình Email Forwarders

1.1 Giao Diện

Đầu tiên truy cập vào Giao diện cPanel ta sẽ thấy tính năng Forwarders.

Sau đó click vào Forwarders để vào giao diện Email Forwarders.

 • Managing : Quý khách có thể tùy chọn quản lí nhiều domain một lúc hay một domain đơn lẻ
 • Create an Email Account forwarder : Tính năng tạo forwarders
  • Add Forwarder : Tùy chọn chức năng nếu muốn forwarders emai.
  • Add Domain Forwarder : Nếu Quý khách muốn Fowarders toàn bộ mail đến một domain khác.
 • Email Account Forwarders : Là danh sách những email mà ta đã thiết lập forwarders có thể xóa hay chỉnh sửa
 • Forward All Email For a Domain : là danh sách những domain mà ta đã forwarders , có thể xóa hay chỉnh sửa

1.2 Tạo Email Forwarders

Bước 1. Click chọn Add Forwarders ta sẽ vào giao diện như hình dưới

Bước 2. Nhập thông tin vào Address và Destination

 • Address: là địa chỉ mail Quý khách muốn Forward đến một địa chỉ mail khác ( Địa chỉ nguồn )
  • Address to Forward: điền vào đây địa chỉ Quý khách muốn Forward
  • Domain: Tùy chọn domain chứa email của Quý khách
 • Destination: là địa chỉ đích mà Quý khách muốn Forward tới ( Địa chỉ đích )
  • Forward to Email Address: điền vào đây địa chỉ Quý khách muốn Forward tới
  • Discard and send an error to the sender: Quý khách sẽ hủy và thông báo lỗi đến người gửi mail khi bức mail không được gửi thành công

1.3 Cấu hình Domain Forwarder

Click chọn tính năng Add a New Domain Forwarder ta sẽ có giao diện như sau :

Tính năng này dùng để chuyển toàn bộ Mail được gửi đến của domain này sang một domain khác .

Bên Trái : Domain nguồn (domain cần chuyển)

Bên Phải : Domain đích (domain cần nhận)

1.4 Xóa cấu hình Forwarder

Để xóa các Forwarders, Ta sẽ quay lại giao diện chính sau đó chọn Delete vào Forwarders muốn xóa.

Chúc các bạn thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button