WordPress

Hướng dẫn sửa lỗi không đăng được ảnh trong WordPress

Một số trường hợp khi bạn thực hiện đăng tải một file, hay ảnh lên WordPress nhưng gặp các lỗi như ảnh bên dưới. Ở bài này TenTen sẽ hướng dẫn bạn xử lý như sau :

‘Unable to create directory wp-content/uploads/2019/04. Is its parent directory writable by the server?’

Khắc phục sự cố tải lên hình ảnh trong WordPress

Phân quyền thư mục

Với mã nguồn WordPress thư mục lưu trữ hình ảnh sẽ nằm trong đường dẫn sau domain/wp-conten/upload khi bạn truy cập vào được đây rồi bạn thực hiện phân quyền thư mục upload thành 0755

Sửa lại đường dẫn lưu trữ

Nếu sau khi set lại vẫn không được bạn kiểm tra lại Lưu trữ trong admin WordPress bằng cách truy cập vào Cài đặt => Thư viện và bạn để ý dòng Lưu các tập tin tải lên trong thư mục . Ở đây có thể set thư mục bị sai và thư mục không tồn tại, nên bạn hãy xoá bỏ và để trống sau đó save lại.

Chúc các bạn thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button