Chữ ký số

Hướng dẫn sửa lỗi PKCS # 11 trên chữ ký số I-CA

Chữ ký số I-CA là một công cụ quan trọng để xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin điện tử. Tuy nhiên, có thể xảy ra các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng chữ ký số I-CA, như lỗi PKCS # 11. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách sửa lỗi PKCS # 11 trên chữ ký số I-CA để đảm bảo khôi phục hoạt động chính xác của nó.

Bước 1. Tử cửa sổ Win người dùng gõ “Run” gõ “regedit” chọn“YES” khi đó cửa sổ “Registry Editor” hiện ra như sau:

Hướng dẫn sửa lỗi PKCS # 11 trên chữ ký số I-CA

Tại mục :  HKEY_LOCAL MACHINE → SOFTWARE → MICROSOFT → CRYPTOGRAPHY → Calais (bấm chuột phải) chọn Permissions…

Hướng dẫn sửa lỗi PKCS # 11 trên chữ ký số I-CA

Màn hình hiện ra tiếp tục bấm “ add”

Tiếp tục chọn “advanced..”

Hướng dẫn sửa lỗi PKCS # 11 trên chữ ký số I-CA

Màn hình hiển thị chọn “Find Now” rồi chọn tiếp “Local service” rồi bấm “ ok”

Chọn tiếp “ok”

Tiếp tục màn hình hiển thị

1 : Tich chọn Full control

2: Advanced

3: Tích chọn chuyển trạng thái “ Disable inheritance”

4: Tích chọn

5: Apply

6: Yes

Hướng dẫn sửa lỗi PKCS # 11 trên chữ ký số I-CA

 

Bấm ok rồi RS lại máy

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button