SSD Linux

Hướng dẫn tạo mới Database trên SSD Hosting Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo mới Database trên Cpanel của SSD Hosting Linux

Bạn thực hiện theo các bước như sau :

Bước 1 : Tạo mới Database

Ở giao diện Cpanel, bạn tìm đến mục Databases => MYSQL Database Wizard

Tại đây, bạn điền tên Database, rồi chọn Next Step

Bước tiếp theo, bạn điền tên user, nhập mật khẩu ( bạn có thể chọn chức năng Password Generator để sinh mật khẩu ), rồi chọn Create User

Tiếp theo, bạn tích vào ALL PRIVILEGES để phân quyền cho database vừa tạo, rồi chọn Next Step

Đến đây là bạn đã tạo mới thành công Database

Bước 2 : Import file database

Sau khi đã tạo mới Database, nếu bạn cần import file database vào thì bạn tìm đến mục phpMyAdmin

Tại đây, bạn thực hiện theo các bước như sau để import file database rồi chọn Go để hệ thống thực thi

Bạn chờ sau vài giây để dữ liệu được import thành công, sẽ có thông báo như sau :

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước như trên, là bạn đã tạo mới database và import dữ liệu database thành công.

Bài viết liên quan

Back to top button