Email Pro

Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Mail Email Pro

Tenten sẽ hướng dẫn Quý khách tạo tài khoản mail Email Pro trong bài viết này.

Dịch vụ Email Pro sử dụng bảng điều khiển Cpanel rất thông dụng. Quý khách tham khảo thêm bài viết hướng dẫn Cpanel tại đây.

Bước 1: Đăng nhập quản trị mail

Quý khách sử dụng thông tin đăng nhập được gửi về Email đăng ký dịch vụ của Quý khách để truy cập trang quản trị mail.

Bước 2: Truy cập Email Accounts

Quý khách truy cập vào mục Email Accounts trên trang bảng điều khiển để vào phần quản lý tài khoản mail.

Bước 3: Chọn Tài khoản -> Create

Bước 4: Nhập thông tin cần tạo user email

Sau khi click Create thì địa chỉ email đã được khởi tạo thành công trong 1-2 giây.

Chúc quý khách thao tác thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button