New Cloud Tenten

Hướng dẫn tạo và sử dụng Security Group trên NewCloudTenten

Các bước tạo và sử dụng Security Group như sau :

Đầu tiên, chúng ta truy cập server và click vào máy chủ đang dùng.

truy cập quản trị máy chủ
truy cập quản trị máy chủ

Tiếp theo, chúng ta vào mục Security Group.

truy cập security group
truy cập security group

Tại đây, chúng ta tạo mới Security Group.

tạo mới seucrity group
tạo mới seucrity group
điền thông tin
điền thông tin

Sau khi tạo thành công, chúng ta truy cập vào group để kiểm tra và thêm rule nếu cần.

tạo thành công
tạo thành công

Mặc định, hệ thống sẽ thêm các rule để có thể truy cập vào máy chủ bao gồm SSH cho Linux và Remote Desktop cho window.

Để thêm rule, chúng ta chọn New Rule và chọn cài đặt của rule :

kiểm tra và thêm rule
kiểm tra và thêm rule
thêm rule mới
thêm rule mới

Như vậy chúng ta đã thêm Security Group và tạo rule thành công.

Để kết nối Security Group vào máy chủ, chúng ta quay lại tab Security Group và chọn Attach Security Group.

attach security group
attach security group
chọn group
chọn group
kết nối security group
kết nối security group

Thành công, chúng ta đã kết nối Security group mới tạo vào máy chủ.

Back to top button