Email PremiumEmail ProEmail ServerEmail ZShieldMicrosoft 365

Hướng dẫn tắt tính năng Auto Smart Quotes trên Outlook

Bạn hay gặp lỗi Server error: ‘501 5.5.2 Mailbox invalid’ trên Outlook? Do trên Outlook có tính năng “Smart Quotes” sẽ tự động thêm vào dấu nháy khi bạn nhập các email gửi đi, việc này làm định dạng của email thay đổi, do vậy server sẽ trả về kết quả lỗi này. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn.

Bước 1: Truy cập vào Outlook Setting

– Tại Trang chính của Outlook, bạn chọn vào FIle và tìm đến Options

Bước 2: Cấu hình trong Outlook Setting

– Tại Outlook Options, tìm đến Mail và chọn vào Spelling and Autocorrect…

– Tại bảng Editor Options được mở ra, chọn tab Proofing và chon tiếp đến AutoCorrect Options…

– Tại bảng AutoCorrect, chọn đến tab AutoFormat và bỏ check “Straight quotes” with “smart quotes”

– Tại tab AutoFormat As You Type, bỏ check “Straight quotes” with “smart quotes”

Cuối cùng, bạn chọn OK để hoàn tất, chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button