Email Server

Hướng dẫn thay đổi dung lượng tài khoản Email Server

Trong bài viết này, Tenten sẽ hướng dẫn Quý khách thay đổi dung lượng tài khoản Email Server.

Quý khách có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn khác tại đây.

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị Email Server.

Bước 2: Cấu hình dung lượng.

Quý khách lựa chọn user cần thay đổi dung lượng -> chọn phần chỉnh sửa ở Dung Lượng để thay đổi.

Bước 3: Cập nhật dung lượng

Quý khách nhập dung lượng cần cấp cho user. Đơn vị tính dung lượng sẽ là MB.

Quý khách nhấn Thay đổi để lưu cấu hình.

Chúc Quý khách thành công!!

Bài viết liên quan

Back to top button