Email PremiumEmail Pro

Hướng dẫn thay đổi mode sáng/tối trên webmail Roundcube

Tuỳ vào từng thời điểm, chúng ta muốn webmail chạy giao diện sáng/ tối để phù hợp mắt nhìn.

Để thay đổi, chúng ta truy cập webmail và click vào nút Light mode / Dark mode.

Khi click vào Dark mode thì giao diện sẽ để màn xám, thuận tiện khi làm việc ban đêm.

thay đổi light - dark mode
thay đổi light – dark mode

Tương tự, khi click vào Light mode thì màn hình sẽ hiện nền sáng trắng như hình trên.

thay đổi light - dark mode
thay đổi light – dark mode

 

Các bài viết hướng dẫn của dịch vụ email Premium tại đây !

Bài viết liên quan

Back to top button