Email PremiumEmail Pro

Hướng dẫn thay đổi thông tin tiêu đề mailing list

Mailing list là công cụ hữu hiệu cho việc gửi mail số lượng lớn của Cpanel.

Theo cài đặt mặc định, phần tiêu đề người nhận bao gồm hai thành phần gồm :

[Tên mail list ] (1) + [Tiêu đề mail gửi] (2)

Ví dụ : email tech@tentenshop.vn gửi tới Mailing list tenten@tentenshop.vn.

Các user sẽ nhận được email với tiêu đề như sau :

tiêu đề mailling list
tiêu đề mailing list

 

Tuỳ vào mục đích sử dụng, chúng ta có thể thay đổi hoặc xoá phần (1) .

Trong Manage của Mailing list, chọn General Options.

Tiếp theo, tại Prefix for subject line of list postings thực hiện thay đổi hay xoá nội dung bên trong và lưu cài đặt.

thay đổi tiêu đề mail list
thay đổi tiêu đề mail list

 

Kết quả, khi gửi lại một email tương tự thì tiêu đề đã không còn hiển thị tên của mailing lists nữa.

thay đổi tiêu đề maillist
thay đổi tiêu đề maillist

 

Các bài viết khác về dịch vụ Email Premium tại đây !

 

Bài viết liên quan

Back to top button