Email Pro

Hướng Dẫn Xoá Tài Khoản Mail Email Pro

Quý khách muốn xoá các tài khoản email không còn hoạt động. Tenten sẽ hướng dẫn Quý khách xoá tài khoản mail Email Pro trong bài viết này.

Dịch vụ Email Pro sử dụng bảng điều khiển Cpanel rất thông dụng. Quý khách tham khảo thêm bài viết hướng dẫn Cpanel tại đây.

Bước 1: Đăng nhập quản trị mail

Quý khách sử dụng thông tin đăng nhập được gửi về Email đăng ký dịch vụ của Quý khách để truy cập trang quản trị mail.

Bước 2: Truy cập Email Accounts

Quý khách truy cập vào mục Email Accounts trên trang bảng điều khiển để vào phần quản lý tài khoản mail.

Bước 3: Chọn Tài khoản -> Manage

Bước 4: Quý khách kéo xuống, chọn Delete Email Account

Thông báo xoá user hiện ra, Quý khách chọn Delete để xoá tài khoản.

Quý khách lưu ý! Hành động này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu của tài khoản. Quý khách vui lòng cân nhắc backup dữ liệu trước khi thực hiện.

Như vậy, Tenten đã hoàn thành hướng dẫn xoá tài khoản mail Email Pro.

Quý khách có thể tham khảo thêm hướng dẫn tại đây.

Chúc Quý khách thành công!!

Bài viết liên quan

Back to top button