Email PremiumEmail Pro

Hướng dẫn xử lý lỗi “Message body is to big : xxx bytes with a limit of 40 kb”

“Message body is to big” là lỗi trả về khi email gửi có dung lượng vượt quá mức quy định.

Hệ thống mail list cài đặt mặc định bodysize là 40Kb, do đó chúng ta cần nâng thông số bodysize để không còn gặp lỗi.

message body is too big
message body is too big

Đầu tiên, chúng ta truy cập vào quản trị mail list đang gặp sự cố.

access mail list
access mail list

 

Tiếp theo,

truy cập cài đặt
truy cập cài đặt chung

Cuối cùng, truy cập additional settings và chọn maximum length in kilobytes  và để thông số về 0 để bỏ giới hạn bodysize.

Chúng ta cũng có thể tùy chỉnh thành 100,200 KB theo nhu cầu.

cài đặt body size
cài đặt body size

 

Cuối cùng ,chọn Submit Your Changes để lưu cấu hình.

Như vậy, chúng ta đã xử lý thành công lỗi “Message body is to big : xxx bytes with a limit of 40 kb” trên mailling list.

Các bài viết hướng dẫn sử dụng dịch vụ của Tenten tại đây !

 

Bài viết liên quan

Back to top button