Email Pro

Hướng dẫn xử lý thành viên không gửi được mail tới mailling list

Mailling list là công cụ hữu ích trong Cpanel, hỗ trợ gửi nhận với số lượng lớn người dùng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xử lý sự cố thành viên không thể gửi vào mailling list.

Nguyên nhân là do user mail đang được cài đặt là mod, dẫn tới việc gửi mail phải qua sự chấp thuận của quản lý khác.

Link kiểm tra mail held : https://cp01hn.emailserver.net.vn:2096/cpsess6226059007/3rdparty/mailman/admindb/all_[domain]

Lưu ý : thay [domain] thành tên miền của gói email.

lỗi gửi mail trên mailling list
lỗi gửi mail trên mailling list

 

Để xử lý, trước tiên chúng ta chọn Accept để các email có thể gửi đi bình thường.

Tiếp theo, tại quản lý thành viên ( membership list ) chúng ta loại bỏ dấu tích ở ô mod và lưu cấu hình.

bỏ tuỳ chọn mod
bỏ tuỳ chọn mod

Thành công, chúng ta thử gửi nhận lại email tới mailling list để kiểm thử cài đặt đã có tác dụng hay chưa.

Các bài viết hướng dẫn khác của dịch vụ Email Pro tại đây.

Bài viết liên quan

Back to top button