Email PremiumEmail Pro

Kiểm tra và xử lý “Recipient address rejected: Your recipients in Bounce list” với External Sending Stats

“Recipient address rejected: Your recipients in Bounce list” là lỗi thường gặp khi gửi email.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới lỗi trên nên rất khó cho người dùng trong việc xử lý.

Tenten đã tích hợp tính năng External Sending Stats để hiển thị nguyên nhân chi tiết từng trường hợp.

Trong Cpanel > Truy cập External Sending Stats.

truy cập External Sending Stats
truy cập External Sending Stats

 

Trong External Sending Stats, chọn SystemBlacklist ở 1.

Tại đây, chúng ta sẽ thấy email trong bounce list ở 2 hoặc tìm kiếm email cần xử lý ở 4.

Phần nguyên nhân được hiển thị tại 3, sau khi thực hiện xử lý thì chọn 5 để yêu cầu xoá.

SystemBlackist
SystemBlackist trong External Sending Stats

Khi chọn 5 để yêu cầu xoá, chúng ta điền nội dung liên quan đến việc đã xử lý xong sự cố gặp phải

gửi yêu cầu xoá
gửi yêu cầu xoá

chúng ta đợi admin xử lý gỡ hoặc email trực tiếp lên kythuat@tenten.vn yêu cầu xử lý sớm.

Bài viết liên quan

Back to top button