Email Pro

Nguyên nhân và cách xử lý khi nhận thông báo Delayed Mail (still being retried)

Delayed Mail (still being retried) là mail thông báo thể hiện email chưa được gửi thành công.

Do đó, Cpanel gửi mail thông báo để người dùng nắm thông tin và hệ thống vẫn sẽ thực hiện gửi lại.

delayed email
delayed email

Hệ thống Email chưa thể kết nối thành công với hệ thống email của bên nhận để gửi email, thuộc vấn đề đường truyền.

VD :

delay=1816, delays=1022/0.09/794/0, dsn=4.4.2, status=deferred (conversation with mx3.enterprise.russia.kanga.com[140.205.96.209] timed out while receiving the initial server greeting)
delay=1816, delays=1022/0.09/794/0, dsn=4.4.2, status=deferred (conversation with mx3.enterprise.russia.kanga.com[140.205.96.209] timed out while receiving the initial server greeting)
delay=1816, delays=1022/0.09/794/0, dsn=4.4.2, status=deferred (conversation with mx3.enterprise.russia.kanga.com[140.205.96.209] timed out while receiving the initial server greeting)

Khi nhận được email delay, người dùng sẽ đợi thêm 1-2h và sau đó liên hệ với bên email nhận xem có nhận được mail hay không ?

Nếu không nhận được, người dùng gửi mail lên hòm thư kythuat@tenten.vn để được kiểm tra và hỗ trợ xử lý như đổi luồng gửi email để có thể gửi nhận.

Bài viết hướng dẫn khác của dịch vụ email pro tại đây.

Bài viết liên quan

Back to top button