Đại Lý

Quản lý khách hàng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bằng ID và Pass mà Quý khách đã tạo tại tenten.vn

Bước 2: Chọn vào chức năng “Quản lý khách hàng” như hình bên dưới:

Trong mục “Quản lý khách hàng” có 2 mục con là:

  • “Danh sách khách hàng”: Quản lý các khách hàng hiện có.
  • “Thêm mới”: Khi Quý khách cần thêm khách hàng mới.

TENTEN xin hướng dẫn chi tiết 2 mục này.

1.”Danh sách khách hàng“: Nơi Quý khách quản lý tất cả các khách hàng hiện có của mình.
Quý khách có thể sửa thông tin khách hàng bằng cách click hình bánh răng và chọn “Sửa thông tin”

Lưu ý: Không sửa được “Kiểu” khách hàng.

2 .”Thêm mới“: Khi thêm 1 khách hàng mới, Quý khách cần lựa chọn kiểu “Cá nhân” hoặc “Tổ chức” trước.

Sau khi điền các thông tin theo trường có sẵn, Quý khách click “Lưu lại” để lưu khách hàng này vào danh sách khách hàng của mình.

Lưu ý: Các thông tin ở đây sẽ là thông tin dùng để đăng ký tên miền cho khách hàng. Quý khách lưu ý điền đúng và đầy đủ thông tin theo chứng minh thư/ đăng ký kinh doanh của khách hàng.

Bài viết liên quan

Back to top button