Quy định

Quy định về việc sử dụng tính năng gia hạn tự động(Autorenew) tên miền

Khi Quý khách sử dụng tính năng gia hạn tự động tại trang ID, Quý khách cần hiểu và đồng ý với những Quy định sử dụng của tính năng này.

 1. Điều kiện để tính năng gia hạn tự động hoạt động (gọi tắt là autorenew):
  • Điều kiện ON tính năng auto renew: dịch vụ còn hạn trước 15 ngày dịch vụ hết hạn + tài khoản id đủ số tiền cần gia hạn.
  • Điều kiện OFF tính năng auto renew: thao tác OFF trước 30 ngày dịch vụ hết hạn.
  • Dịch vụ sẽ tự động gia hạn trong vòng 5 – 15 ngày (khi tài khoản đã đảm bảo điều kiện ON) – trong thời điểm này khách hàng không thể huỷ và TENTEN không hỗ trợ hoàn tiền.
  • Nếu điều kiện ON không thỏa mãn thì tính năng gia hạn tự động không kích hoạt và Quý khách sẽ chịu trách nhiệm liên quan đến thời hạn của dịch vụ đó và cần phải tiến hành gia hạn thủ công dịch vụ này. TENTEN sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến việc dịch vụ bị mất/xoá vì lý do trên.
 1. Trường hợp, Quý khách nạp tiền sau khi dịch vụ còn ít hơn 15 ngày (nghĩa là còn hạn <=14 ngày) thì cần gửi email đến hotrokhachhang@tenten.vn để được hỗ trợ thêm.
 2. TENTEN không hoàn lại tiền trong mọi trường hợp sau khi đã ON tính năng auto renew và dịch vụ đã được gia hạn tự động thành công.
 3. Khi tính năng autorenew được ON lần đầu thì sẽ ON liên tục cho các năm tiếp theo và tiếp tục gia hạn tự động khi đủ điều kiện. Nên nếu Quý khách cần OFF vui lòng thao tác trước 30 ngày dịch vụ hết hạn.
 4. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này.

Bài viết liên quan

Back to top button