Gen Hosting

Sửa lỗi “Can’t acquire lock for app” khi sửa app NodeJS trên Hosting

Trong một số trường hợp, nếu bạn sửa hoặc xoá app NodeJS trên cPanel sẽ gặp lỗi Can’t acquire lock for app: tên-app.

Lỗi này nghĩa là đang có một process đang chạy tập tin Application startup file, nên bạn sẽ không thể nào thao tác vào app của mình.

Để khắc phục lỗi này, bạn vào thư mục /nodevenv trên host, truy cập vào thư mục app bạn đang sử dụng và xoá tập tin .lock.

Lúc này, bạn có thể thao tác vào app của mình bình thường để chỉnh sửa hoặc xoá app.

Bài viết liên quan

Back to top button