Email PremiumEmail Pro

Tăng số lượng người nhận khi gửi mail list cpanel (Too many recipients to the message)

Mail list trên cpanel mặc định tối đa số người nhận trên một mail là 10.

Điều này dẫn tới lỗi “exceed max recipient” khi gửi mail số lượng lớn.

Để xử lý, ta cần cài đặt tăng số lượng người nhận hoặc bỏ giới hạn về người nhận.

Đầu tiên, truy cập Cpanel > Mailing Lists > Manage .

quản trị mail list
quản trị mail list

Tiếp theo, tại privacy options > recipient filters .

Cuối cùng, trong phần “Ceiling on acceptable number of recipients for a posting” tăng số lượng lên cao hoặc để về 0 để bỏ giới hạn người nhận.

tăng số lượng người nhận
tăng số lượng người nhận

Các bài viết khác của dịch vụ email server premium tại đây !

 

 

Bài viết liên quan

Back to top button