Email PremiumEmail ProEmail Server

Tạo ảnh đại diện trên email bằng Personal Addresses

Personal Addresses là tính năng hỗ trợ tạo danh bạ cá nhân, trong đó có cả ảnh avatar.

Chúng ta truy cập webmail, chọn Contact > Personal Addresses > Create.

tạo tài khoản
tạo tài khoản

Tiếp theo, thực hiện thêm ảnh đại diện ( click vào ảnh ) , thêm các thông tin cá nhân và thực hiện lưu ( Save ) cài đặt.

thêm ảnh đại diện
thêm ảnh đại diện trên Personal Addresses

Thành công, từ nay khi gửi / nhận mail thì email đã có ảnh đại diện với Personal Addresses.

thêm avatar thành công
thêm avatar thành công

Các bài viết hỗ trợ khác của Tenten.vn tại đây !

Bài viết liên quan

Back to top button