Email PremiumEmail ProEmail ServerEmail ZShieldMicrosoft 365

Tắt tính năng Auto Smart Quotes trên Outlook 2010/2013

Trên Outlook có tính năng “Smart Quotes” sẽ tự động thêm vào dấu nháy khi bạn nhập các email gửi đi, việc này làm định dạng của email thay đổi vì vậy Server sẽ không hiểu đó là một email và sẽ trả về thông báo lỗi: Server error: ‘501 5.5.2 Mailbox invalid’

 

Để tắt tính năng này bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào menu FileOptions trên Outlook 2010/2013.

 

 

Trên Outlook 2007, vào menu Tools > Options.

 

 

2. Tại hộp thoại Outlook Optionstrên Outlook 2010 and 2013, chọn mục Mailbên trái, tiếp tục chọn mục Spelling and Autocorrect như hình bên dưới:

 

 

Tại hộp thoại Options trên Outlook 2007, chọn mục Spelling and AutoCorrection bên dưới tab Spelling

 

 

3. Tại hộp thoại Editor Options, chọn mục Proofingbên trái, tiếp tục chọn mục AutoCorrect Options.

 

 

4. Trong hộp thoại AutoCorrect, chọn tab AutoFormat, và bỏ check mục “Straight quotes” with “smart quotes”như hình bên dưới:

 

 

5. Chuyển sang tab AutoFormat As You Type, và bỏ check the “Straight quotes” with “smart quotes”.

 

 

6. Click OK tại hộp thoại AutoCorrect, tiếp tục click OK để đóng các hộp thoại và hoàn thành toàn bộ cấu hình trên.

Bài viết liên quan

Back to top button