Email Pro

Thay đổi file dữ liệu trên outlook POP3

Outlook POP3 hỗ trợ tối đa 50GB cho file dung lượng, do đó khi dung lượng đầy hay có nhu cầu đổi mới thì chúng ta cần cập nhật lại file dữ liệu mới.

Đầu tiên, chúng ta truy cập quản trị tài khoản outlook qua File > Account Setting :

truy cập quản trị
truy cập quản trị
quản trị tài khoản outlook
quản trị tài khoản outlook

 

Tại đây, chúng ta chọn tài khoản outlook POP3 cần thay đổi file dữ liệu và chọn “change folder”.

cài đặt thay đổi folder
cài đặt thay đổi folder

Tiếp theo, chúng ta chọn email và chọn “New Outlook Data Files”.

change data file
change data file

Chúng ta tạo file outlook mới dạng pst và chọn “OK” để tạo file outlook mới.

tạo file outlook
tạo file outlook

Cuối cùng, trong mục “New Email Delivery Location” chúng ta chọn file outlook mới tạo.

thay thế file outlook
thay thế file outlook

Sau khi cập nhật xong, chúng ta có thể thấy tài khoản email đã nhận thư mục và file mới tạo để chứa dữ liệu.

Chúng ta thực hiện tắt hoàn toàn outlook và mở lại outlook, sau đó gửi nhận email để kiểm thử xem dữ liệu đã vào thư mục và file mới hay chưa.

mail đã vào file outlook mới
mail đã vào file outlook mới

 

Bài viết liên quan

Back to top button