WordPress

WP Mail SMTP là gì? Cài đặt plugin WP Mail SMTP để gửi mail trên WordPress

Hướng dẫn cài đặt plugin WP Mail SMTP

Để cài đặt plugin, chúng ta có 2 cách:

  1. Cài đặt nó bằng cách tải về mã nguồn plugin từ trang chủ:

+ Download wp mail smtp nguồn cài đặt tại đây.

Cài đặt nó bằng cách tải về mã nguồn plugin từ trang chủ

+ Truy cập quản trị viên WordPress và tải lên nguồn của plugin đã tải trước đó, sau đó tiến hành cài đặt và hoạt động.

Truy cập quản trị viên WordPress và tải lên nguồn của plugin đã tải trước đó, sau đó tiến hành cài đặt và hoạt động

  1. Cài đặt trực tiếp trên admin wordpress:

+ Truy cập quản trị viên WordPress của bạn và tìm một plugin có tên “WP Mail SMTP cho WPForms”.

Cài đặt trực tiếp trên admin wordpress

+ Nhấp vào Cài đặt để cài đặt và hoạt động.

Cấu hình

Bắt đầu định cấu hình quyền truy cập và cài đặt cho các plugin mới được cài đặt trong bảng điều khiển bên trái của trang quản trị.

cấu hình quyền truy cập và cài đặt cho các plugin mới được cài đặt trong bảng điều khiển bên trái của trang quản trị

Các giá trị cần lưu ý được đặt trên trang Cài đặt – Chung như sau:

Các giá trị cần lưu ý được đặt trên trang Cài đặt - Chung

From email: Tốt nhất là điền vào đúng tài khoản email mà bạn sẽ sử dụng để gửi tin nhắn SMTP, đặc biệt là đối với các dịch vụ như Gmail, Yahoo, Hotmail, v.v. ,…. Không nhập địa chỉ email ảo, không thực hoặc không chính xác mà bạn sẽ sử dụng để gửi trong quá trình thiết lập bên dưới.

Force From email: Đánh dấu ở đây để đảm bảo rằng khi gửi email, cấu hình từ email được áp dụng cho tất cả mail từ trang WordPress và sẽ không bị ghi đè bởi bất kỳ plugin nào để tránh các lỗi không cần thiết.

From Name: Tên sẽ được hiển thị khi gửi email.

Force From Name: Đánh dấu ở đây để đảm bảo khi Gửi email, cấu hình tên người gửi sẽ được áp dụng cho tất cả mail từ trang WordPress và sẽ không bị ghi đè bởi các plugin khác.

Returm Path: Mục đích là khi email gửi đi không thành công, email sẽ trả về tài khoản email đã thiết lập trước đó trong “From email“.

Chọn một SMTP khác

Mailer: Chọn một SMTP khác.

khai báo các SMTP host phổ biến khác nhau

SMTP host: Tùy thuộc vào email server và dịch vụ email các bạn sử dụng, nó sẽ khai báo các SMTP host phổ biến khác nhau:

+ Gmail: smtp.gmail.com

+ Yahoo: smtp.mail.yahoo.com

+ Hotmail: smtp.live.com

Nếu bạn đã xây dựng email server của riêng mình hoặc mua  dịch vụ email server, bạn có thể yêu cầu IP Mail Server trực tiếp tại đây.

Encryption: Nếu dịch vụ email của bạn hỗ trợ SSL / TLS , bạn nên chọn SSL / TLS. Các dịch vụ Gmail, Hotmail, Yahoo sẽ hỗ trợ đăng ký bắt buộc theo mặc định.

SMTP Port: Mặc định là Tự động điền, NONE – 25, SSL – 465, TLS – 587

Authentication: Buộc lựa chọn mở

SMTP Username: Điền thông tin tài khoản email của bạn tại đây.

SMTP Password: Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn tại đây.

Kiểm tra

Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn có thể kiểm tra xem email có được gửi qua plugin hay không bằng cách chuyển đến tab Email test.

– Send To: Nhập tài khoản email để nhận email kiểm tra

– Chọn Send Email để kiểm tra.

Kiểm tra

Bài viết trên Tenten đã hướng dẫn quý khách cài đặt wp Mail SMTP. Chúc quý khách thành công.

Bài viết liên quan

Back to top button