Gen HostingSecureWebSeoloverSSD Linux

Xử lý lỗi plugin AI-Content-Writing-Assitant Chat GPT

Plugin AI-Content-Writing-Assitant Chat GPT đang ngày càng phổ biến bởi sự tiện dụng và dễ dàng trong việc tạo các bài viết chuẩn SEO.

Tuy nhiên, khi cài đặt lại gặp sự cố khiến plugin xuất ra khoảng trắng thay vì tạo ra bài viết .

lỗi khoảng trắng
lỗi khoảng trắng

Để xử lý, chúng ta cần vô hiệu hoá

Đầu tiên, truy cập vào File Manager > chọn website > wp-content > Plugins > AI-Content-Writing-Assitant > Admin > Includes > Ajax-requests > get-ai-data.php

xử lý lỗi plugin AI không hoạt động
xử lý lỗi plugin AI không hoạt động

Tiếp theo, tại dòng thứ 26, chúng ta thêm một dấu # hoặc xoá dòng code này để vô hiệu hoá.

vô hiệu hoá dòng mã lỗi
vô hiệu hoá dòng mã lỗi

 

Cuối cùng, bấm Save and Close để lưu tuỳ chọn.

Như vậy, chúng ta đã xử lý lỗi plugin AI-Content-Writing-Assitant và có thể sử dụng bình thường trở lại.

Bài viết liên quan

Back to top button