Kiến thức chung

Các lỗi FTP thường gặp

Các lỗi FTP phổ biến nhất có liên quan đến việc đăng nhập không chính xác, sự cố với máy chủ hosting hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thấy lỗi Could not connect to server, nhưng các lỗi chính xác sẽ khác nhau tùy thuộc vào sự cố.

 •  “530 Login authentication failed”
 •  “530 Sorry, but I can’t trust you”
  •  Lỗi này cho biết thư mục mà bạn đang cố truy cập không còn xuất hiện trên máy chủ. Bạn nên kiểm tra tài khoản FTP của mình từ cPanel để xem đường dẫn chính xác của thư mục của bạn hoặc tạo nó nếu không có.
 •  “EAI_NONAME – Neither nodename nor servname provided, or not known”
  • Tên máy chủ được chỉ định (hoặc địa chỉ IP) không chính xác và kết nối không thể được thiết lập. Bạn nên xác minh lại chi tiết đăng nhập FTP của mình.
 •  “ECONNREFUSED – Connection refused by server
  • Bạn có thể thấy lỗi này nếu bạn đang sử dụng số cổng FTP không chính xác. Số cổng FTP mà bạn nên sử dụng là 21 .
 • “Đã hết thời gian kết nối FTP”
  • Điều này thường xảy ra khi Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn chặn cổng FTP – cổng 21. Thông tin thêm về cách kiểm tra xem một cổng có bị chặn ở đây không .
  • Một nguyên nhân khác cho vấn đề này là nếu bạn không sử dụng chế độ Passive với ứng dụng FTP client của mình.
 • “Your bandwidth usage is restricted”
  • Thông báo này có nghĩa là có giới hạn băng thông cho tất cả các kết nối FTP đến máy chủ.
  • Hạn chế này ngăn việc chuyển FTP chiếm một phần lớn băng thông mạng và làm chậm phần còn lại của các kết nối đến máy chủ.

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button