Linux

Cách sử dụng lệnh Wall trong Linux

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh Wall trong Linux, đây là lệnh dùng để gửi tin nhắn đến các người dùng khác trong cùng một hệ thống Linux.

Wall là một công cụ dòng lệnh giúp hiển thị thông báo đến tất cả người dùng đã đăng nhập. Tin nhắn có thể được nhập trên terminal cuối hoặc nội dung của file. Wall là viết tắt của Write All, tức là gửi đến tất cả. Nếu bạn muốn gửi đến một người nào đó thôi thì dùng lệnh Write.

Thông thường, quản trị viên hệ thống sẽ gửi các tin nhắn thông báo bảo trì và yêu cầu người dùng đăng xuất, đóng tất cả các chương trình đang mở. Thông báo được hiển thị cho tất cả người dùng đã đăng nhập và mở một thiết bị đầu cuối như Terminal. Người dùng sử dụng giao diện màn hình đồ họa sẽ không nhìn thấy thông báo.

1. Cú pháp lệnh Wall trong linux

Cú pháp của lệnh này như sau:

Bài viết này được đăng tại [tenten.vn]

wall [OPTIONS] [<FILE>|<MESSAGE>]

Trong đó OPTIONS là những tùy chọn của lệnh, và chúng ta sẽ học nó ở những phần tiếp theo.

FILE là nội dung của tin nhắn sẽ được viết trong file này. Message là nội dung sẽ được gửi nếu bạn không truyền vào FILE.

Ví dụ: Gửi thông báo tắt hệ thống sau 10 phút nữa.

1
wall "The system will be restarted in 10 minutes."

Kết quả tất cả những user đang online và sử dụng terminal thì thấy dòng tin nhắn như sau:

1
2
Broadcast message from root@linuxize.host (pts/0) (Sun Oct  4 19:22:07 2020):
The system will be restarted in 10 minutes.

Nếu bạn chỉ muốn show dòng thông báo thay vì show luôn cả phần tin mặc định như trên thì hãy bổ sung tùy chọn -n.

1
wall -n "The system will be restarted in 10 minutes."

Kết quả:

1
The system will be restarted in 10 minutes.

Nếu bạn muốn viết thông báo nhiều dòng, hãy gọi lệnh Wall mà không có đối số:

1
wall

Lúc này, lệnh tường sẽ đợi bạn nhập văn bản. Khi bạn nhập xong tin nhắn, hãy nhấn Ctrl + D để kết thúc chương trình và quá trình gửi tin nhắn được bắt đầu.

Bạn cũng có thể sử dụng chuyển hướng chuỗi hoặc chuyển đầu ra của một lệnh khác vào wall. Dưới đây là một ví dụ cho thấy cách sử dụng lệnh echo để phát các thông báo nhiều dòng:

1
echo "The system will be restarted in 10 minutes. \nPlease save your work."  | wall

2. Gửi tin nhắn từ file bằng lệnh wall trong Linux

Nếu thường xuyên gửi tin nhắn với cùng một nội dung thì hãy ghi nội dung đó vào một file, sau đó cho lệnh wall chỉ đọc từ tin nhắn từ file thay vì nhập trực tiếp vào.

Cú pháp như sau:

1
wall message1_file.txt

Trong đó nội dung của file message1_file.txt chính là nội dung của tin nhắn mà bạn muốn gửi.

3. Gửi tin nhắn vào một nhóm cụ thể bằng lệnh wall

Nếu bạn muốn chỉ một group nào đó nhận được thông báo thôi thì hãy sử dụng tùy chọn -g nhé.

Ví dụ dưới đây mình gửi tin nhắn đến nhóm devs.

1
wall -g devs "The system will be restarted in 10 minutes."

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách sử dụng lệnh wall trong Linux, đây là lệnh khá hay, nó giúp quản trị viên có thể gửi tin nhắn thông báo đến tất cả các người dùng đang hoạt động trên hệ thống.

Bài viết liên quan

Back to top button