WordPress

Cách tạo sitemap và khai báo với Google

Sitemap là gì?

Sitemap (sơ đồ website) là một file liệt kê các trang và tệp tin trên website. Danh sách liệt kê được sắp xếp theo dạng sơ đồ phân tầng (giảm dần sự quan trọng) giúp các công cụ tìm kiếm:

  • Thu thập dữ liệu trên trang web của bạn hiệu quả hơn
  • Biết những URL nào bạn muốn ưu tiên xuất hiện
  • Hiển thị kết quả trên trang tìm kiếm thông minh hơn

Tạo XML Sitemap bằng công cụ Online XML-Sitemaps.com

Công cụ tạo sitemap online XML-Sitemaps.com sẽ cung cấp file XML theo đúng ý bạn để áp dụng vào Sitemap của website

Bước 1: Truy cập vào website http://www.xml-sitemaps.com/

Bước 2: Nhập URL và chọn Start

Bạn có thể bật/tắt một số tùy chọn trước khi bắt đầu:

  • Tự động tính toán mức độ ưu tiên
  • Bao gồm thông tin của lần thu nhập dữ liệu gần nhất

Bước 3: Sau khi quá trình xử lý kết thúc -> chọn View Sitemap Details

Bước 4: Tải Sitemap về

Bước 5: Upload file XML lên Hosting tại thư mục của website và kiểm tra với URL www.example.com/sitemap.xml

Khai báo Sitemap của bạn đến Google

Để khai báo Sitemap đến Google bạn cần phải sử dụng công cụ Google Search Console để thao tác.

Bước 1: Truy cập vào tài khoản Google Search Console đã xác minh quyền sở hữu tên miền website của bạn

Cách xác minh tên miền với Google Search Console

Bước 2: Chọn mục Sitemaps (sơ đồ trang web) -> nhập đoạn URL trỏ về sitemap (thường là sitemap.xml) -> Submit (gửi)

Bước 3: Sau khi submit, Google sẽ crawl toàn bộ website theo sitemap

  • Nếu không trang nào có lỗi, thì sẽ thông báo trạng thái thành công
  • Nếu gặp lỗi trong quá trình submit thì Google Search Console sẽ thông báo các lỗi phát hiện được để bạn có thể chỉnh sửa và submit lại.

Sau khi Submit thành công thì, file sitemap sẽ giúp cho website được thay đổi cách crawl từ bot cho phù hợp hơn.

Bên cạnh đó file sitemap còn có thể tự động cập nhật và lưu trữ các thông tin:

  • Tần suất mỗi trang được cập nhật
  • Khi các trang được thay đổi lần cuối
  • Các trang quan trọng nên thường xuyên crawl

Tuy nhiên với các trang hoặc bài viết rất quan trọng và bạn muốn được Google Index (lập chỉ mục) nhanh nhất có thể thì hãy trực tiếp Submit URL lên Google để được vào hàng chờ ưu tiên.

Bài viết liên quan

Back to top button